KASTEN ÖLDÜRME SUÇU – TCK MADDE 81 | HAYATA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

KASTEN ÖLDÜRME SUÇU – TCK MADDE 81 | HAYATA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

Türk Ceza Kanununda “Hayata Karşı Suçlar” arasında düzenlenen kasten öldürme suçu, bilerek ve isteyerek bir insanın hayatına son vermektir. TCK 81.maddede bu suçun temel haline, 82.maddede ise nitelikli haline yer verilmiştir. Kasten öldürme suçunun temel halinin işlenmesi halinde müebbet hapis cezası ile cezalandırılırken, nitelikli halinin işlenmesi halinde ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

Nedir bu ağırlaştırıcı haller?

¨Tasarlayarak,

¨Canavarca hisle veya eziyet çektirerek,

¨Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silâh kullanmak suretiyle,

¨Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı,

¨Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı,

¨Gebe olduğu bilinen kadına karşı,

¨Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle,

¨Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla,

¨Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle,

¨Kan gütme saikiyle,

¨Töre saikiyle,

suçun işlenmesi durumlarıdır.

Kasten Öldürmenin İhmali Davranışla İşlenmesi

Kişinin yükümlü olduğu belli bir icrai davranışı gerçekleştirmemesi dolayısıyla meydana gelen ölüm neticesinden sorumlu tutulabilmesi için, bu neticenin oluşumuna sebebiyet veren yükümlülük ihmalinin icrai davranışa eşdeğer olması gerekir.

İhmali ve icrai davranışın eşdeğer kabul edilebilmesi için kişinin,

¨Belli bir icrai davranışta bulunmak hususunda kanunî düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması,

¨Önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı ile ilgili olarak tehlikeli bir durum oluşturması gerekir.

Örneğin, doktorun gelen hastaya gerekli tıbbi desteği sağlamaması, cankurtaranın boğulan kişiye müdahale etmemesi sonucunda ölümün gerçekleşmesi birinci duruma; araç kullanıcısının çarptığı kişiye yardımda bulunmayarak ölüme terk etmesi ikinci duruma girmektedir.

Belli bir yükümlülüğün ihmali ile ölüme neden olan kişi hakkında, temel ceza olarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine yirmi yıldan yirmibeş yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine onbeş yıldan yirmi yıla kadar, diğer hâllerde ise on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezasına hükmolunabileceği gibi, cezada indirim de yapılmayabilir.

Kasten Öldürmeye Teşebbüs

İstenen neticenin elde olmayan sebeplerle meydana gelmemesine teşebbüs denir. Öldürme kastıyla eylemlerde bulunulup ölümün gerçekleşmemesi halinde kasten öldürmeye teşebbüs değerlendirilecektir. Bu halde daha az ceza ile yargılanma durumu ortaya çıkacaktır.

Kasten Yaralama İle Farkı

Kişinin sadece yaralama kastı olmasına rağmen bilmeyerek ve istemeyerek ölüm neticesinin gerçekleşmesi durumunda kasten yaralamanın neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış halinden yargılamaya devam edilmelidir. Hükmedilecek ceza miktarları değişeceğinden dolayı hangi kastın olduğu iyi ortaya konulmalıdır. Diğer yandan öldürme kastı olmadığı halde umursamaz davranışlarla hareket ederek ölüme sebep olan kişinin kastı farklı değerlendirilecektir. Mesela, “ne olursa olsun” diyerek rastgele havaya ateş edilmesi durumunda balkonda oturan bir kişinin ölmesi buna örnektir.

Ceza Miktarları ve Cezaevinde Geçirilecek Süreler

Kasten öldürme suçundan müebbet ya da ağırlaştırıcı müebbet cezası alan hükümlü, cezasının üçte ikisi infaz edildikten sonra tahliye olabilir. Ancak müebbet hapis cezasında 24 yılı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında 30 yılı iyi halle tamamlaması gerekir. Süreli hapis cezalarında da bu süreler alınan ceza miktarlarına göre hesaplanmaktadır.

Haksız Tahrik ve Meşru Müdafaa Hali

Öldürme eyleminin haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında hâksiz tahrikle işlenmesi hafifletici neden olup cezayı azaltan bir durumdur. Cezayı azaltan ya da ceza verilmemesini sağlayan toplum tarafından nefsi müdafaa olarak bilinen meşru savunma için de belli şartların gerçekleşmesi gerekir.

Görüldüğü üzere son derece teknik olan bu konularda hukuki destek almanız faydanıza olacaktır

Av. Ensar KURU

Av. Ensar KURU

Avukat

0 (212) 909 19 52 ensar@citil.av.tr